Головна » Діяльність » Діяльність РНБОУ » Сфера правоохоронної діяльності

Аналіз стану злочинності в Україні за 2009 рік
11.03.2010

У 2009 р. відбулися серйозні зміни тенденцій злочинності в країні порівняно з попереднім роком. 

Вперше з 1996 р. в Україні було зафіксоване збільшення кількості заяв та повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. Їх було зареєстровано 2907335, тобто на 1,1% більше ніж у 2008 р. Коефіцієнт заяв та повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, на 100 тис. всього населення зріс з 6180 до 6251. 

Змінився також характер динаміки двох головних показників, які характеризують розгляд зазначених заяв та повідомлень. Вперше з 2003 р. зросла кількість заяв та повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, за якими було порушено кримінальні справи. Їх кількість порівняно з минулим роком зросла на 14,7% і склала 384696. Кількість заяв та повідомлень, за якими було відмовлено у порушенні кримінальної справи, постійно зростала, починаючи з 1992 р. В 2009 р. відбулося зниження цього показника порівняно з минулорічним на 1,1%, і він склав 2175041. Відповідно частка заяв та повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, за якими було порушено кримінально справу, серед всіх розглянутих заяв та повідомлень збільшилась з 11,8% у 2008 р. до 13,3% у 2009 р., а тих, за якими у цьому було відмовлено, зменшилась з 77,2% до 75,4%. 

Наскільки ці тенденції у показника заяв та повідомлень про злочини стійки, з'ясується у 2010 р.

Після 5-річного періоду скорочення відбулося збільшення кількості зареєстрованих злочинів. Якщо у 2008 р. цей показників дорівнював 384424, то у 2009 р. - 434678 (+13,1%). Коефіцієнт злочинності у розрахунку на 100 тис. всього населення відповідно збільшився з 827 до 935.

Зростання числа зареєстрованих злочинів відбулося в усіх регіонах України. Найбільш значним воно було у м. Києві, Кіровоградській, Чернігівській, Дніпропетровській та Рівненській областях - від 36,6% до 20,3%; значним - у Черкаській, Київській, Сумській, Чернівецькій областях, Автономній Республіці Крим, Донецькій, Хмельницькій, Житомирській, Закарпатській, Луганській та Тернопільській областях - від 11,5% до 18,7%; незначним - у м. Севастополі, Херсонській, Полтавській, Волинській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Вінницькій, Запорізькій та Львівській областях - від 2,1% до 9,5%.

Зростання зареєстрованої злочинності сталося за рахунок збільшення числа загальнокримінальних посягань. Їхня кількість збільшилась порівняно з минулим роком на 15,1% і дорівнювала 398044. Частка злочинів загальнокримінальної спрямованості серед всіх зареєстрованих склала 91,6% (2008 р. - 90,0%). Чисельність злочинів економічної спрямованості навпаки скоротилась на 5,1% і склала 36634.

Відбулися зміни у структурі злочинності за ступенем тяжкості. Суттєво збільшилась кількість тяжких злочинів (+14,8%) та посягань середньої тяжкості (+21,4%). Кількість особливо тяжких злочинів порівняно з минулим роком суттєво не змінилася (+1,5%), а чисельність злочинів невеликої тяжкості зменшилась (-4,9%). Відповідно до такої динаміки структура зареєстрованих злочинів за ступенем тяжкості стала наступною:

особливо тяжкі злочини - 3,1% (2008 р. - 3,5%);

тяжкі злочини - 32,4% (31,9%);

злочини середньої тяжкості - 46,8% (43,5%);

злочини невеликої тяжкості - 17,7% (21,0%).

Як показав аналіз, збільшення кількості зареєстрованих злочинів в Україні відбулося за рахунок корисливих та корисливо-насильницьких злочинів. Перш за все йдеться про крадіжки, кількість яких зросла з 110493 у 2008 р. до 175582 у 2009 р. тобто більш ніжу півтора рази. Значно зросла також чисельність випадків шахрайства. Їх було зареєстровано 18004, що на 22,5% більше показника 2008 р.

Зростання кількості крадіжок і шахрайств великою мірою обумовлено змінами, внесеними до ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими викрадення майна на суму понад 60 грн. 50 коп. вважається злочином.

Слід також звернути увагу на зростання, хоча й незначне, кількості найбільш розповсюджених корисливо-насильницьких посягань розбійних нападів (+2,4%) та грабежів (+2,5%). Збільшилась кількість випадків вчинення злочинів з використанням вогнепальної зброї (+31,8%) та вибухових речовин (з 23 до 28 випадків).

Для решти злочинів загальнокримінальної спрямованості була характерна тенденція до зменшення. Так, скоротилась кількість небезпечних насильницьких злочинів - умисних вбивств (-8,5%), умисних тяжких тілесних ушкоджень (-18,1%), в тому числі, тих, що спричинили смерть (-31,5%), випадків зґвалтування (-13,9%). Зменшилось також число зареєстрованих випадків вимагання (-10,1%), незаконного обігу зброї (ст.ст. 262, 263 КК України) (-5,5%), незаконного заволодіння транспортними засобами (-10,5%), в тому числі, автомобілями (-11,0%), втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (-3,9%), хуліганських проявів (-10,7%).

Мало місце зростання окремих видів злочинів, зокрема випадків незаконного позбавлення волі або викрадення людини (+21,1%), невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (+57,5%).

Для більшості так званих злочинів без потерпілого, кількість яких залежить від активності органів внутрішніх справ щодо їх виявлення, у 2009 р. була характерна тенденція до скорочення.

Як вже зазначалось, зменшилось число зареєстрованих злочинів економічної спрямованості. Відбулося зниження кількості випадків порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (-37,8%), легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (-10,5%), шахрайства з фінансовими ресурсами (-1,3%), порушення законодавства
про бюджетну систему України (-43,8%), незаконної приватизації державного, комунального майна (-27,4%).

Помітно збільшилась лише кількість випадків привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (+9,2%), що пов'язано із змінами, внесеними до Кодексу України про адміністративні правопорушення, про які йшлося вище.

На 8,6% зменшилось також число посягань у сфері службової діяльності, в тому числі, випадків зловживання владою або службовим становищем - на 3,6%, перевищення влади або службових повноважень - на 20,0%, хабарництва - на 8,5%.

Показники організованої злочинності не зазнали суттєвих змін порівняно з даними за 2008 р. Було виявлено 379 організованих груп (ОГ) та злочинних організацій (ЗО) (2008 р. - 378), 1570 (+7,8%) осіб, що вчинили злочини у складі ОГ та ЗО, та 3514 (-4,3%), вчинених ними злочинів. Слід зазначити, що з 13 до 22 збільшилась кількість випадків створення злочинних організацій.

Вперше з 2004 р. збільшилась кількість виявлених осіб, що вчинили злочини. Їх було зареєстровано 212090, що на 2,1% більше ніж у 2008 р. Серед виявлених злочинців 143252 (+3,1% порівняно 2008 р.) особи, які були працездатними, не працювали і не навчались на момент їх вчинення. Їх частка серед всіх злочинців становила 67,5% (2008 р. - 67,4%).

Зросла чисельність виявлених осіб, які раніше вчиняли злочини (+7,0%), скоїли злочини у групі (+6,1%), вчинили злочини у стані алкогольного сп'яніння (+4,9%). Відбулося зменшення кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, неповнолітнього віку (-4,3%).

В 2009 році у порівнянні з попереднім роком робота органів внутрішніх справ по розкриттю злочинів погіршилась. Так, кількість розкритих окремих видів злочинів загальнокримінальної спрямованості у порівнянні з попереднім роком зменшилась, з яких: умисних вбивств - на 11,2 % (з 2802 до 2489), тяжких тілесних ушкоджень - на 15,5 % (з 4972 до 4200), зґвалтувань - на 5,8 % (з 830 до 782), вимагань - на 14,4 % (з 589 до 504).

www.rainbow.gov.ua/