Головна » Діяльність » Діяльність РНБОУ » Комплексний огляд сектору безпеки України

Стратегічний бюлетень прикордонної безпеки України


          ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Державна прикордонна служба України, дотримуючись принципів послідовності і системності інформування громадськості, оприлюднює друге видання Білої книги.

У Білій книзі - 2008 висвітлено стан виконання завдань першого етапу реалізації Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року, схваленої Указом Президента України від 19 червня 2006 року № 546, зокрема щодо: удосконалення правового регулювання діяльності Державної прикордонної служби, оптимізації її структури та реформування системи управління, створення сучасної інтегрованої системи охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, реформування системи підготовки персоналу, створення ефективної системи логістики, технічного переоснащення підрозділів з охорони державного кордону, розвитку прикордонного та міжнародного співробітництва, забезпечення відкритості для демократичного цивільного контролю.

Слід підкреслити, що Концепція та затверджена Урядом на розвиток її положень Державна цільова правоохоронна програма «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року передбачають не лише суттєві зміни в організації функціонування прикордонного відомства, а й удосконалення системи прикордонної безпеки загалом.

За результатами аналізу першого етапу реалізації Концепції, можна оцінити його як етап активних реформ. Інновації, запроваджені у сфері прикордонної безпеки, в цілому є прогресивними, зваженими та доцільними.

Вони включали цілий комплекс заходів: законодавче і нормативне регулювання; договірно-правове оформлення кордону; укладання міжнародних договорів та угод; розвиток прикордонної інституції (структурні зміни, реорганізацію системи управління, запровадження систем управління ризиками та кримінального аналізу, реформування Морської охорони, перехід до повного комплектування персоналом на контрактній основі, реформу системи підготовки персоналу, оптимізацію системи логістики, технічне переоснащення підрозділів кордону відповідно до потреб правоохоронної діяльності тощо).

У межах нашої компетенції виконано низку завдань з демаркації державного кордону, участі в переговорному процесі та роботі демаркаційних комісій. Здійснено спільні перевірки проходження кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, за їх результатами підписано відповідні документи. Триває спільна перевірка україно-румунського кордону.

Подальше підвищення рівня захищеності національних інтересів на державному кордоні, зокрема заходи із запровадження положень Кодексу Шенгенських кордонів, упорядкування діяльності пунктів пропуску та лібералізація візового режиму сприяли зростанню пасажирського і транспортного потоків.

Спостерігається стала тенденція до підвищення ефективності протидії сучасним загрозам - контрабанді зброї, трафіку наркотиків, незаконній міграції. Так, за спільними з прикордонними службами сусідніх країн - членів ЄС оцінками, спостерігається поступове зниження активності незаконної міграції на кордоні України з країнами Європейського Союзу. Ця тенденція забезпечена посиленням охорони спільного кордону з ЄС, східної та північної ділянок, співпрацею з іншими правоохоронними органами з виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп, які переправляють осіб через кордон, превентивними заходами щодо недопущення потенційних мігрантів на територію України, чітким виконанням угод про реадмісію, видворенням іноземців-правопорушників за межі України.

На підвищення ефективності служби з охорони кордону позитивно вплинуло й те, що протягом 2006-2008 років було суттєво поліпшено стан інженерно-технічного забезпечення, застосування новітніх засобів зв'язку, приладів дистанційного контролю, сучасних систем відео-, радіолокаційного та тепловізійного спостереження, автоматизованих систем зчитування паспортних документів, номерів автомобілів тощо. Парк техніки поповнився новими катерами, прожекторними станціями та приладами для виявлення радіоактивних речовин, сучасними комп'ютерами та автомобільною технікою.

Створено сучасну систему цифрового зв'язку, яка працює на основі ІР-протоколу, та інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю, яка охоплює всі пункти пропуску через державний кордон.

До 1 січня 2010 року буде завершено створення міжвідомчої системи «Аркан» щодо контролю осіб і транспортних засобів, які перетинають кордон. Вона обслуговуватиме інформаційні ресурси восьми структур: Держприкордонслужби, Держмитслужби, МВС, МЗС, СБУ, ДПА, Служби зовнішньої розвідки, Мініністерств праці та соціальної політики.

Суттєво підвищено рівень прикордонного та міжнародного співробітництва. Прикладом можуть слугувати заходи із запровадження спільного контролю у пунктах пропуску, спільне патрулювання на «зеленому» кордоні та на Дунаї, створення спільних контактних пунктів, розвиток співпраці оперативних органів та інформаційний обмін, спільні операції, у т. ч. в рамках діяльності Європейської Агенції управління оперативного співробітництва на зовнішніх кордонах держав - членів ЄС (FRONTEX), а також реалізація низки спільних проектів міжнародної технічної допомоги.

Триває системна й послідовна робота з Місією Європейської Комісії на україно-молдовському кордоні.

З 2008 року Державна прикордонна служба повністю перейшла на контрактний принцип комплектування персоналом. Це було здійснено виважено та поетапно. З урахуванням європейського досвіду створено власну дворівневу систему добору контрактників: в окремих регіональних центрах комплектування, органах охорони кордону та в Черкаському навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів.

Урочисте відкриття оновленого Навчального центру відбулося 12 березня 2008 року за участі Президента України. На сьогодні центр відповідає всім вимогам подібних навчальних прикордонних закладів Європи і є одним з найкращих в Україні. Він дає змогу щороку готувати до 600 фахівців. Розбудова центру здійснюється в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги «Посилення системи управління людськими ресурсами Державної прикордонної служби України» (HUREMAS). Під час відкриття центру з послами США та Європейської Комісії, Главою Представництва МОМ в Україні підписано Меморандум про започаткування другого етапу цього проекту загальним бюджетом 8,5 млн грн.

У Національній академії Держприкорднслужби згідно з вимогами Міністерства освіти і науки запроваджуються основні засади і принципи Болонської декларації. Введено в дію систему підготовки курсантів за новим напрямом «Охорона та захист державного кордону». Основний наголос зроблено на застосуванні правоохоронних повноважень під час служби, особистій безпеці персоналу, вивченні основ криміналістики, іноземної мови, психології тощо.

У ході першого етапу реалізації Концепції одним із пріоритетних напрямів роботи було зміцнення правопорядку та дисципліни. На сьогодні у Службі створено 5-рівневу систему запобігання правопорушенням та профілактики корупції серед персоналу, а саме: реалізуються заходи, передбачені Концепцією подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності»; прийнято жорсткі нормативні документи стосовно особистої дисципліни персоналу та дисципліни на службі; запроваджено систему ротації керівного складу органів управління; посилено заходи з внутрішньої безпеки. У рамках реалізації Порогової програми Державної корпорації США «Виклики тисячоліття» щодо зниження рівня корупції у державному секторі України, в Адміністрації Держприкордонслужби створено підрозділ внутрішніх розслідувань. Розроблено та затверджено Кодекс доброчесної поведінки персоналу Державної прикордонної служби України; організовано роботу служби «Довіра».

Важливого значення колегія Служби приділяє питанням соціального захисту персоналу, збереження та зміцнення його здоров'я. З цією метою створено відомчу систему оздоровлення та санаторно-курортного лікування.

Відповідно до Відомчої програми забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби та членів їх сімей протягом 2006-2008 років отримано 780 квартир та 280 службових кімнат.

Продовжено роботу щодо забудови житловими будинками 21 земельної ділянки у Києві, Львові, Одесі, Іллічівську, Ізмаїлі, Севастополі, Ялті, Сімферополі, Хмельницьку, Луцьку, Чернівцях, Мукачевому, Ужгороді та інших містах.

Наприкінці 2008 року відповідно до вимог Указу Президента України від 30.10.08 № 971 стан виконання завдань першого етапу реалізації Концепції було перевірено Інспекційною комісією Секретаріату Президента України за участю працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

За її результатами відзначено, що Державною прикордонною службою України забезпечено стабільність та контрольованість обстановки на всіх ділянках кордону. Завдання з охорони державного кордону та суверенних прав України у її виключній морській (економічній) зоні виконуються своєчасно і якісно. Заходи з реформування та розвитку Держприкордонслужби України здійснюються планово і раціонально. Адміністрацією Держприкордонслужби України забезпечено стратегічний рівень співробітництва з Європейською Агенцією з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах ЄС (FRONTEX). Зроблено «технологічний прорив» у забезпеченні функціонування системи управління. Система матеріально-технічного забезпечення дає змогу виконувати завдання за призначенням. Робота щодо створення для персоналу відомства належного рівня матеріально-побутового забезпечення і соціального захисту проводиться цілеспрямовано й системно.

Таким чином, завдяки заходам, проведеним протягом першого етапу реалізації Концепції, створено засади для становлення на другому етапі сучасного прикордонного відомства як правоохоронного органу, діяльність якого грунтуватиметься на базових стандартах ЄС у сфері управління кордоном.

Завдання, які належить виконати в ході цього етапу реалізації Концепції, досить амбітні, але я переконаний, що вони досяжні. Українські кордони і надалі залишатимуться кордонами дружби і співробітництва, широко відкритими для друзів і партнерів, але надійно захищеними від будь-яких посягань.


Голова Державної прикордонної служби України

Микола Литвин