Головна » Діяльність » Діяльність РНБОУ » Економічна, соціальна сфера

Про хід виконання Державної програми досліджень


24 грудня 2009 року в Апараті РНБО України під головуванням заступника Секретаря РНБО України С.Парашина відбулося засідання робочої групи з підготовки до розгляду на засіданні Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) питання „Про хід виконання Державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 роки".


Винесення даного питання на розгляд Комісії обумовлено наростаючим науково-технічним відставанням України від розвинутих країн та загостренням проблем підтримання в належному технічному стані ядерних об'єктів на території України, що відповідно до статті 7 Закону України „Про основи національної безпеки України" створює загрозу національній безпеці України у науково-технологічній та економічній сферах.

Ядерна енергетика є важливою складовою загального паливно-енергетичного комплексу держави та забезпечує близько 50 відсотків електропостачання для потреб різних галузей економіки України.

На даний час функціонування 15 ядерних енергоблоків на чотирьох АЕС забезпечує в значній мірі енергетичну незалежність країни, дозволяє зменшити негативний вплив світової фінансової кризи на економіку України.

Необхідність комплексного вирішення проблем науково-технічного супроводження безаварійного функціонування високотехнологічного атомно-енергетичного комплексу України обумовила розробку та реалізацію Державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 роки (далі - Програма).

Програма розроблена та затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року № 1165 на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 грудня 2003 року "Про Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", введеного в дію Указом Президента України від 17 лютого 2004 року № 197.
Учасники засідання обговорили проект матеріалів, підготовлений для розгляду на засіданні Комісії зазначеного вище питання.

Членами робочої групи було підкреслено, що реалізація заходів Програми протягом 2004 - 2008 років забезпечила виконання 212 науково-технічних робіт понад 40 науковими установами НАН України, вищими навчальними закладами та організаціями.

Під час обговорення члени робочої групи відмітили, що фактичний рівень фінансування Програми склав близько 60% від передбаченого Програмою, що не дозволило реалізувати всі заходи, передбачені Програмою у встановлені терміни. Очікувані результати Програми у повному обсязі не досягнуті.

Членами робочої групи в цілому було схвалено проект матеріалів для розгляду на засіданні Комісії даного питання.

Робоча група продовжує свою роботу.

Пропозиції щодо врегулювання питань, пов'язаних із виконанням Державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 роки, просимо надсилати на електронну адресу miv@rainbow.gov.ua.