Головна » Діяльність » Діяльність РНБОУ » Екологічна, науково-технологічна сфера

Безпека експлуатації та запобігання аварій будівельних об’єктів


25 грудня 2009 року в Апараті РНБО України відбулося засідання робочої групи з підготовки до розгляду на засіданні Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) питання „Безпека експлуатації та запобігання аварій будівельних об'єктів".

Винесення даного питання на розгляд Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України обумовлено зростанням рівня зношеності основних фондів у провідних галузях економіки, системах життєзабезпечення, пов'язаним з цим підвищенням ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що призвело до наростання потенційних загроз національній безпеці держави в економічній та екологічній сферах, визначених статтею 7 Закону України «Про основи національної безпеки України».

Згідно з ДБН В.1.2-5:2007 будівельний об'єкт - будівля, споруда разом з основою і інженерним обладнанням, інженерні мережі та комунікації, а також їх комплекси з певними будівельними та виробничими показниками і призначенням.

Учасники засідання обговорили проект матеріалів, підготовлений для розгляду на засіданні Комісії зазначеного вище питання.

Під час обговорення члени робочої групи відмітили, що ослаблення механізмів державного регулювання у сфері забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівельних об'єктів внаслідок довготривалої структурної перебудови економіки та адміністративної реформи; недосконалість нормативно-правової бази, системи нормування, стандартизації та технічного регулювання у зазначеній сфері; зволікання з проведенням поточного та капітального ремонту, низька технологічна дисципліна проведення робіт; уповільнення виконання заходів, передбачених державними програмами в частині забезпечення надійності і безпечної експлуатації, повільне оновлення будівельних об'єктів унаслідок ускладнення їх фінансування свідчить про неадекватність діючої системи експлуатації споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж існуючим загрозам.

Членами робочої групи було підкреслено, що порівняльний аналіз практики попередження та реагування на надзвичайні ситуації в Україні та інших країнах світу свідчить, що недооцінка небезпечних факторів, якими є аварійність будівельних об'єктів, не вжиття своєчасних попереджувальних заходів в даній сфері є причиною катастрофічних наслідків надзвичайних ситуацій, яких можна було б уникнути або значно мінімізувати.

Членами робочої групи було взято за основу проект матеріалів для розгляду на засіданні Комісії даного питання.

Робоча група продовжує свою роботу.

Пропозиції щодо врегулювання питань, пов'язаних із забезпеченням безпеки експлуатації та запобігання аварій будівельних об'єктів, просимо надсилати на електронну адресу miv@rainbow.gov.ua.