Головна » Діяльність » Діяльність РНБОУ » Апарат Ради національної безпеки і оборони України

Секретар РНБО України привітала учасників Міжнародного симпозіуму з питань безпеки у Чорноморському і Каспійському регіонах

31.05.2010

Вельмишановні гості і учасники 5-го Симпозіуму з питань безпеки у Чорноморському та Каспійському регіонах, я дуже рада вітати Вас на відкритті такого важливого для всіх без винятку країн заходу. Адже мова йде про пошуки шляхів підвищення рівня безпеки громадян наших країн, створення умов для безпечного розвитку і процвітання.

Стабільність та безпека Чорноморського регіону - це гарантія ефективного та сталого розвитку не тільки всіх країн регіону, а й після розширення Європейського Союзу 2007 року - запорука і його розвитку. Україна, як один з ключових акторів в цьому регіоні, може використати свій потенціал для об'єднання зусиль різних держав з метою формування системи безпеки у Чорноморсько-Каспійському, або так званому розширеному Чорноморському регіоні.

Головні стратегічні інтереси України у Чорноморському просторі - диверсифікація джерел енергопостачання за рахунок ресурсів Каспію, вихід на ринки через розбудову зручних і безпечних трансрегіональних транспортних комунікацій та ліквідація загроз власній безпеці, які походять із зон конфліктів (нелегальної міграції, міжнародного криміналітету, наркобізнесу тощо) шляхом створення спільних регіональних механізмів, що їм протидіють.

У зв'язку з цим, висловлена у Спільній заяві Президентів України і Російської Федерації з питань безпеки в Чорноморському регіоні домовленість активно розвивати двосторонній діалог і консультації з питань безпеки в Чорноморському регіоні і заклик до участі у цьому процесі всіх заінтересованих держав регіону - фактично є позицією України щодо реалізації національних інтересів у цьому ключовому регіоні.

Завдання забезпечення стабільності і безпеки стоїть на порядку денному багатьох структур державної влади як України, так і інших країн, але мені надзвичайно приємно, що саме структури воєнної розвідки досягли такого високого рівня співпраці у сфері протидії сучасним викликам і загрозам.

На початку третього тисячоліття міжнародні відносини чи не вперше набувають справді міжнародного характеру. Народжується новий світовий порядок, в якому провідну роль відіграє система міждержавних зв'язків.

Поступово трансформується традиційне розуміння безпеки. Сьогодні вона розглядається у широкому контексті і охоплює не лише оборонні, а й соціально-політичні чинники, проблеми демократизації і стабільності в окремих державах та регіонах, формування дружніх міжнародних стосунків, забезпечення сприятливих умов для сталого розвитку. На перший план виступають колективна відповідальність та здатність протистояти новим загрозам національній та міжнародній безпеці.

Україна завжди активно виступала за проведення поглиблених консультацій по основних міжнародних проблемах, в тому числі і тих, що стосуються ситуації в сфері безпеки у Чорноморському регіоні. Ми усвідомлюємо свою особливу відповідальність, поряд з іншими прибережними державами, за підтримання миру та безпеки в Чорноморському регіоні та виходимо з необхідності об'єднання зусиль у боротьбі з новими викликами і загрозами, включаючи загрозу тероризму, розповсюдження зброї мирового знищення, засобів її доставки та належних до них матеріалів, незаконного обігу наркотиків, транснаціональної організованої злочинності, нелегальної міграції. Проте, повною мірою реалізувати власні можливості ми можемо лише підтримуючи відносини співробітництва, партнерства і діалогу як з країнами Заходу, так і з Росією та іншими країнами регіону. Адже спільні зусилля, спільна доля - це й спільна відповідальність. Це добре розуміють в нашій країні, кожний крок якої в напрямку забезпечення регіональної безпеки - крок свідомий, виважений, підказаний нашою стародавньою історією.

Присутність на заході представників 19 країн та організацій свідчить про його важливість для стабільності не лише нашого регіону й для загальної безпекової ситуації на планеті. Адже питання боротьби за доступ до ресурсів, наркоторгівля, тероризм, кліматичні зміни знаходяться у полі зору держав світу і потребують об'єднання наших зусиль для їх вирішення.

На мою думку, результатом роботи нашого Симпозіуму має стати не лише визначення та ідентифікація основних проблем, які постають перед країнами Чорноморського та Каспійського регіонів, але й вироблення конкретних рекомендацій щодо подальших кроків.

Отже, бажаю усім цікавого обміну думками, плідної дискусії та нових ідей.

Дякую за увагу!


Довідково: Симпозіуми за цією тематикою організовуються щорічно, починаючи з 2006 року, за ініціативи і фінансової підтримки Міністерства оборони США. Важливість проведення Симпозіуму обумовлена, насамперед, зростаючою роллю Чорноморсько-Каспійського регіону, в якому знаходяться значні поклади вуглеводних енергоносіїв та територією якого проходять євразійські стратегічні транспортні коридори. Розташований між Європою та Азією, регіон постійно привертає до себе увагу багатьох країн світу і на сьогодні фактично став зоною суперництва провідних держав за посилення в ньому свого впливу та контроль над добуванням і транспортуванням енергоносіїв з басейну Каспійського моря. У 2009 році країною - організатором Симпозіуму була Болгарія, до неї симпозіуми проводились у США (2006), Румунії (2007) та Грузії (2008).